SÍDLO SPOLOČNOSTI

Lesaffre Slovensko, a. s.
Piešťanská 3
917 01 Trnava
E-mail: info.sk@lesaffre.com